top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Gasthuis in de Heilige Stede V.O.F.

Wij heten u van harte welkom bij Gasthuis in de Heilige Stede (hierna te noemen ‘het Gasthuis’ en verzoeken u zich op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Met het aangaan van een reservering worden deze algemene voorwaarden van kracht.

Hoofdgast.

De persoon die bij het Gasthuis heeft gereserveerd middels een contactformulier, e-mail of via telefonisch contact.

De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn en is verantwoordelijk voor zijn of haar mede gasten en dient een vaste woon - of verblijfplaats te hebben.


Beheerder.

De persoon die als eigenaar van het Gasthuis als beheerder optreedt.


Derden.

Iedere andere rechtspersoon die geen gast of eigenaar is.


Contact & Reserveringen.

Via onze website www.indeheiligestede.nl,  door een e-mail te sturen naar: info@indeheiligestede.nl  of door te bellen met telefoonnummer: 038-4233842 .


Annulering.

Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.
U dient zelf zorg te dragen voor een annulerings- en/of reisverzekering.


Verblijf.

De gehele periode gelegen tussen inchecken en uitchecken.

Contactgegevens.

Gasthuis in de Heilige Stede
Jurjen Bakker en Bernard van der Graaf
Hoogstraat 16
8061 HC  Hasselt
tel: 038-4233842

Website: www.indeheiligestede.nl
E-mail : info@indeheiligestede.nl

 

1. Gasthuis in de Heilige Stede

1.1

Het Gasthuis is beschreven op de websites:  


Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij het Gasthuis  ten tijde van het bezoek door onze gasten.

Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.


1.2

De kamers zijn geschikt voor twee personen.

Huisdieren kunt u helaas niet meenemen, dit uit oogpunt van hygiëne.
   

1.3

Op de dag van aankomst is uw kamer vanaf 15.00 uur voor u beschikbaar en kunt u tot 18.00 uur bij ons terecht.

De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, mocht u echter veel later of eerder arriveren zonder voorafgaande melding, dan loopt u het risico dat er niemand van het Gasthuis aanwezig is.

Indien u niet op de aangegeven tijd aanwezig kunt zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar maken?

Afwijkende tijden zijn alleen mogelijk in overleg.

In verband met het schoonmaken van de kamers  dient u deze op de dag van vertrek vóór 11.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.

    

1.4

Het ontbijt wordt geserveerd tussen 08.00 uur en 10.00 uur in het Refter of indien gewenst op de kamer.

Bij mooi weer is er gelegenheid op het terras voor het huis te ontbijten.

Afwijkende tijden voor het ontbijt zijn alleen in overleg mogelijk.

Heeft u speciale wensen voor het ontbijt,  glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, wilt u dit dan aangeven als u de reservering bij ons maakt.


1.5

Kamers ‘de Pelgrim’ en ‘de Hanze’ beschikken beide over een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en worden verhuurd inclusief gebruik van linnengoed.


1.6

De auto kan worden geparkeerd langs het Zwartewater (Kaai en Van Nahuysweg) of op het Justitie Bastion en geschiedt geheel op eigen risico.


1.7

De beheerder stelt u op de hoogte welke ruimtes bij het Gasthuis voor u beschikbaar en bruikbaar zijn.

De privéruimtes mogen niet betreden worden door de gasten en zijn duidelijk aangegeven.2. Prijzen.

2.1

De prijzen van de kamers zijn beschreven op onze website


Prijzen zijn inclusief uitgebreid ontbijt,  gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit, toeristenbelasting  en de eindschoonmaak.

2.2         

De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3

Prijzen van het gasthuis zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4

Bij het huren van 1 overnachting geldt een toeslag van € 10.- per kamer

2.5
Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen.

Het Gasthuis is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.


3. Reservering en betaling.

3.1

Reserveren geschiedt per e-mail via info@indeheiligestede.nl via telefoonnummer 038-4233842, het contactformulier op de website of via Bedandbreakfast.nl     

3.2

Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt u van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de gewenste kamer nog voor u beschikbaar is.

U dient deze gegevens te controleren en te bevestigen binnen 48 uur door een e-mail terug te sturen naar …… of op andere wijze schriftelijk te bevestigen.

Pas na de bevestiging van de reserveringsaanvraag wordt de boeking definitief.

Mochten wij na 48 uur geen bevestiging van u terug hebben ontvangen, dan wordt de reserveringsaanvraag alsnog per direct geannuleerd. Dit om andere gasten in de gelegenheid te stellen de kamer te huren.

3.3

Minimaal veertien dagen voor uw verblijf  dient u de aanbetaling , zijnde vijftig procent (50%) van het totaalbedrag, over te maken naar bankrekeningnummer: NL16RABO 0355259842

Het resterende openstaande bedrag kunt u bij aankomst contant of via pin betalen.

Bij reserveringen op korte termijn dient het hele bedrag bij aankomst contant of via pin betaald te worden..

Mocht er onverhoopt na de afgesproken termijn niets zijn ontvangen, dan komt de gemaakte reservering per direct te vervallen.

U ontvangt hierover van het Gasthuis een bevestiging van annulering.

3.4

​Cadeaubonnen.

​Cadeaubonnen dienen binnen 1 jaar tijd van de factuur datum verzilverd te worden of een vooruit geplande datum vast te leggen binnen het jaar van factuur datum.
​De cadeaubon is over te dragen aan derde.
​Voor cadeaubonnen en no- show of annulering gelden de annuleringsvoorwaarden.


4. Annuleringsvoorwaarden.

 

4.1

Wanneer een definitieve reservering voor het Gasthuis is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:

-              Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren gratis.

-              Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.

-              Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.

-              Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de  annuleringskosten 100 %.

Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient u de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch aan ons door te geven.

Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan u worden overgemaakt, doch uiterlijk binnen 21 dagen.

Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten bent u ook verschuldigd als u niet komt opdagen. (No Show)


4.2

Het Gasthuis kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen: in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

In één van deze gevallen zal de eigenaar de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.

Is dit niet mogelijk of accepteert de gast het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden.

Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

 

5. Klachten.

5.1

Wij proberen uw verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.

Ondanks onze goede zorgen, is het toch mogelijk dat u een klacht of opmerking heeft.

Om die naar behoren te kunnen oplossen vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken ter plekke, via mail of telefonisch contact.

 

6. Aansprakelijkheid.

6.1

Het Gasthuis kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer geleden schade, de gast vrijwaart het Gasthuis aanspraken dienaangaande.

Het Gasthuis is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, Wifi , watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van het Gasthuis

6.2

Door het Gasthuis wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende kamer(s) van het Gasthuis.

6.3

De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende kamer(s).

Er dient zorgvuldig met de spullen te worden omgegaan, de kamer dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.

Breuk of beschadiging van goederen in het Gasthuis dient door de gast direct aan de eigenaar te worden gemeld.

Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de eigenaar gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

7. Veiligheid.

7.1

In verband met uw eigen veiligheid en dat van het Gasthuis is het verboden om binnen in de kamers te roken of open vuur te gebruiken. Dit is alleen toegestaan op het terras voor het pand.
Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.


7.2

De veiligheid van een meegenomen kind/kinderen dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te worden.


8. Slotbepaling.

8.1

Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.

8.2

Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.

8.3

Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.

8.4

Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

 

Mochten er verder nog vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag!

Vriendelijke groeten,

Jurjen Bakker & Bernard van der Graaf

bottom of page